137 år med helseinformasjon du kan stole på.


Sunnhetsbladet er Norges desidert eldste helsemagasin. Nestoren innen helseopplysning her til lands er en sindig aktør som står på solid forskningsbasert grunn i et medialandskap som stadig jakter på den neste, trendbærende helsebølgen. Målet er å gi deg et solid og inspirerende utgangspunkt for et sunnere, friskere og lengre liv, og historien har vist at rådene våre holder stikk.I Sunnhetsbladet skriver vi om helse ut i fra et helhetsperspektiv. Det handler om både det mentale og det fysiske. Lokale tilstander og globale forhold. Vi mennesker er summen av fysikk, føde, tanker, handlinger og omgivelser.
 


The Blue Zones: Lev lenge og godt.

 

For 11 år siden markerte magasinet National Geographic bestemte områder på et verdenskart med en blå tusj. Det var områdene med høyest konsentrasjon av 100-åringer som ble sirklet inn. Disse områdene fikk arbeidstittelen ”blue zones”, de blå sonene, og arbeidet med å undersøke livsstilen til disse menneskene begynte. Funnene man gjorde viste seg også å gi Sunnhetsbladet ny aktualitet…

 
 
 

Et magasin med en gjennomført vegetarisk profil fra første utgave!


 

Vi er stolte av vår vegetariske tradisjon gjennom snart 135 år, men vær rolig; vi har ikke tenkt å slå deg i hodet med de økologiske grønnsakene våre til du lover å kutte alt kjøtt fra kosten.

Derimot har vi har ambisjoner om å gi deg noen nye, grønne og inspirerende ideér! Er du med?

 

Grunnene til å spise mer plantebasert mat er nemlig flere og bedre enn noen sinne. Det handler både om miljøhensyn og store helsefordeler i form av mindre risiko for de vanlige livsstilssykdommene. I tillegg kommer også momenter som mindre eksponering for oppsamlede plantevernmidler og giftstoffer som finnes i dyr som ender på menyen og effekten det kan ha på en kjøttindustri som stadig tyr til nye, etisk problematiske metoder for å dekke en økende kjøtthunger blant folket. Verden blir rett og slett et bedre sted for alle med et lavere konsum av animalske matvarer.

For Sunnhetsbladet er den plantebaserte kosten en del av ryggmargen. Den vegetariske profilen har vært på plass fra starten av og bladet har opplevd hvordan forskningen stille og rolig har oppdaget og bekreftet fordelene ved dette kostholdet gjennom hele den snart 135 år lange historien. Vegetarisk kosthold er i ferd med å ta skrittet ut av skyggene som en obskur og sær preferanse og inn i søkelyset som et bærekraftig, moralsk ansvarlig og helsemessig foretrukket kosthold.

Slipp nysgjerrigheten løs og gjør livet litt grønnere sammen med Sunnhetsbladet, du også. En verden av smak, større velvære og litt lettere samvittighet venter deg.Det trengs to ting for å skape en positiv endring når det gjelder livsstil: Kunnskap du kan stole på og inspirasjon til sunne valg. Det finner du hos i Sunnhetsbladet!