Av og til ser man ikke skogen for bare trær. Akkurat som man fra tid til annen kan glemme at forholdet til våre nærmeste, og hvordan man fungerer som en familie, er avgjørende for hvordan det egentlig står til med oss. Familien kan både tappe og lade oss. Skape glede og sorg. Bygge oss. Rive oss ned.

 


I Sunnhetsbladet definerer vi helse med vide grenser. Ofte ser man på helsebegrepet som en teknisk ting som har med mat og mosjon å gjøre, men i det store bildet er de nære relasjonene i familien en viktig faktor. Slik sett kan den totale helsen fort få seg en uventet knekk hvis en lar humla suse på hjemmebanen, til tross for stor innsats med sunt kosthold og time på time med treningsøkter.

Samtidig som vi vet alt dette, kjenner flere og flere av oss på tidsklemma. Et hektisk arbeidsliv krever sitt, tiden vår deles stadig opp i mindre biter, og fokuset på kvalitet fremfor kvantitet har blitt en gjenganger i den travle hverdagsfamilien. Noe som igjen fører med seg flere krav til tiden man prioriterer sammen. Det moderne storsamfunnet har gjort livsbalanse til en rimelig komplisert øvelse.

Som med så mye annet i livet finnes det neppe noen fasit, men vi har tro på kunnskap og deling av erfaringer. Derfor henter vi frem både råd og tips, såvel som inspirasjon fra familier som har tatt annerledes grep og modige valg. For når alt kommer til alt, er det èn ting som er sikkert: Det er lite som slår det å dele en god opplevelse sammen. Som familie.