Livsstil.png

 

Vanens makt. De lange løpene og de store trekkene. Kroppen vår har stor tåleevne, men et dårlig levemønster skaper over tid belastninger som gir seg utslag i sykdom eller skader. Derfor er livsstilen vi velger så viktig.

 


Forskning på genetikk har i de senere årene vist oss hvordan sunne valg og en god livsstil også kan være med å trigge de gode genene våre og «slå av» de dårlige. Dette er revolusjonerende nyheter som bekrefter verdien av valgene vi gjør. Vi er ikke bare prisgitt den blinde skjebnen til arvestoffet vårt. Livsstil kan rett og slett, viser det seg,  fikse på dårlige odds fra naturens side.

Gode livsstilsvalg kan også være med å kontre skadelige miljøfaktorer i en viss utstrekning. Dessuten har valgene våre en viktig påvirkning den andre veien også: Naturen og miljøet nyter også godt av naturlige, sunne valg.

Sunnhetsbladet er en ihuga forkjemper for den bevisste livsstilen. Den som ikke lar tilfeldigheten råde og gamle vaner styre. Sett kurs sammen med oss og nyt godene. En god livsstil gir et rikere liv. På alle måter.

 


 

Kropp og helse er kjerneinnholdet i Sunnhetsbladet. Det har det vært siden starten for snart 135 år siden. Det finnes mye stoff om helse der ute, og enda flere råd basert på dem. Som med det meste annet i dagens informasjonsflom er det valget av kilder som viser seg å være vanskelig.

 


Sunnhetsbladet har valgt å fokusere på den seriøse delen av helseinformasjonen, med andre ord den forskningsbaserte kunnskapen. Samtidig er vi ikke blinde for at forskning også kan ha sin agenda. Det er i det hele tatt ikke enkelt å manøvrere i et fagfelt som også har blitt en gigantisk industri. Derfor er erfaring og et solid nettverk så viktig, og det har vi. Over hundre år med råd og tips som har vist seg å holde stikk selv under den moderne forskningens argusøyne, er en rimelig god garanti.

Sunnhetsbladet gir deg et godt grunnlag for å ta riktige helsevalg, og det har vi tenkt å fortsette med. 

Som vi ofte benytter sjansen til å si: Vi har ingen ambisjoner om å gjøre alle leserne våre til vegetarianere. Målet er først og fremst å øke bevisstheten rundt vegetarisk kost som et fullverdig kosthold og inspirere til å benytte mer vegetarisk mat i hverdagen.

 


Grunnene til å spise mer plantebasert mat er nemlig flere og bedre enn noen sinne. Det handler både om miljøhensyn og store helsefordeler i form av mindre risiko for de vanlige livsstilssykdommene. I tillegg kommer også momenter som mindre eksponering for oppsamlede plantevernmidler og giftstoffer som finnes i dyr som ender på menyen og effekten det kan ha på en kjøttindustri som stadig tyr til nye, etisk problematiske metoder for å dekke en økende kjøtthunger blant folket. Verden blir rett og slett et bedre sted for alle med et lavere konsum av animalske matvarer.

For Sunnhetsbladet er den plantebaserte kosten en del av ryggmargen. Den vegetariske profilen har vært på plass fra starten av og bladet har opplevd hvordan forskningen stille og rolig har oppdaget og bekreftet fordelene ved dietten gjennom hele den snart 135 år lange historien. Vegetarisk kosthold er i ferd med å ta skrittet ut av skyggene som en obskur og sær preferanse og inn i søkelyset som et bærekraftig, moralsk ansvarlig og helsemessig foretrukket kosthold.

Slipp nysgjerrigheten løs og gjør livet litt grønnere sammen med Sunnhetsbladet, du også! En verden av smak, større velvære og en litt lettere samvittighet venter deg.


Trening.png

Aktivitet hører hjemme i en sunn livsstil. Det er alle enige om. Men hvor mye må til, og kan man trene for mye? Hvilken type trening skaper de resultatene du vil ha? Hva slags utstyr bør jeg investere i?


Det er mange spørsmål rundt trening, men en viktig del av svaret på dem alle er ikke så ulikt mottoet til en rimelig kjent utstyrsprodusent: Det viktigste er å komme seg ut og gjøre noe – sett i gang!


Vår innstilling til trening handler i hovedsak om å integrere aktivitet i hverdagen på en mest mulig naturlig måte. Helst uten de store investeringene. Og gjerne med naturen som både kulisse og treningsmotstand. Ikke et vondt ord om treningsstudio og siste nytt innen sal-og gruppeøvelser, men ofte er det her som med mye annet; det enkle er ofte best, og ingen treningssal i verden kan måle seg med naturen selv.


All aktivitet teller, enten det er reingjøring, hagearbeid, snømåking, turgåing, sykling eller lek med barn og barnebarn. Husk at det er aldri for sent å starte på noe du ikke har gjort før, og at alder er ingen hindring. Også hundreåringer kan bygge muskler!

Bli med ut og beveg deg til overskudd og bedre helse!Kropp og sinn. Å lage et skille mellom det fysiske og det sjelelige (eller sinnet vårt) har sine aner hos Platon og har fulgt oss siden. Evnen til å tenke abstrakt og filosofisk ble tillagt en åndelig karakter oppfattet delt og uten forbindelse til det fysiske legemet.

Hvor feil dette er, vet vi stadig mer om.


I den forståelsen ble nemlig det sterke båndet og påvirkningen mellom tankens makt og fysikkens kraft, tåkelagt. Men helsen din er rett og slett mer enn summen av kroppens fysiske funksjoner. Man kan vel si at en god helse er et regnestykke med mange faktorer som interagerer med hverandre. Ikke minst den mentale.


Et sterkt bevis for kraften i tankesettet vårt ser man ofte når i såkalte blinde studier når legemiddelprodusenter tester ut nye medikamenter. Placebo-effekten, altså effekten som ligger i å tro at man inntar et legemiddel til tross for at man bare blir servert sukkerpiller, er i de fleste studier forbausende stor, helt opp i 50 prosent. Faktisk i den grad at det gjøres forskning på dette.

I Sunnhetsbladet finner du så absolutt stoff om vår mentale kapasitet og hvordan den både kan bryte ned og bygge opp helsen vår. Som alltid er vi løsningsorientert, for målet er å inspirere til en sunnere hverdag og en bedre livskvalitet. 

Av og til ser man ikke skogen for bare trær. Akkurat som man fra tid til annen kan glemme at forholdet til våre nærmeste, og hvordan man fungerer som en familie, er avgjørende for hvordan det egentlig står til med oss. Familien kan både tappe og lade oss. Skape glede og sorg. Bygge oss. Rive oss ned.

 


I Sunnhetsbladet definerer vi helse med vide grenser. Ofte ser man på helsebegrepet som en teknisk ting som har med mat og mosjon å gjøre, men i det store bildet er de nære relasjonene i familien en viktig faktor. Slik sett kan den totale helsen fort få seg en uventet knekk hvis en lar humla suse på hjemmebanen, til tross for stor innsats med sunt kosthold og time på time med treningsøkter.

Samtidig som vi vet alt dette, kjenner flere og flere av oss på tidsklemma. Et hektisk arbeidsliv krever sitt, tiden vår deles stadig opp i mindre biter, og fokuset på kvalitet fremfor kvantitet har blitt en gjenganger i den travle hverdagsfamilien. Noe som igjen fører med seg flere krav til tiden man prioriterer sammen. Det moderne storsamfunnet har gjort livsbalanse til en rimelig komplisert øvelse.

Som med så mye annet i livet finnes det neppe noen fasit, men vi har tro på kunnskap og deling av erfaringer. Derfor henter vi frem både råd og tips, såvel som inspirasjon fra familier som har tatt annerledes grep og modige valg. For når alt kommer til alt, er det èn ting som er sikkert: Det er lite som slår det å dele en god opplevelse sammen. Som familie.I Sunnhetsbladet jakter vi på de gode historiene. Gjerne litt utenfor kjendistoppen.

 

Livet i praksis. Det er dette et godt portrett handler om. Det finnes så mange interessante mennesker og så mange spennende historier, erfaringer, oppdagelser og livsprosjekter. Vi stopper aldri med å la oss fasinere av selve livet. På både godt og ondt.

I Sunnhetsbladet treffer du profiler som du forhåpentligvis kan lære noe av, og alltid med en vinkel inn mot helse og sunnhet. Vi ser det ikke som vår oppgave å ta pulsen på kjendiskretsene til enhver tid, og går gjerne utenfor allfarsvei for å oppsøke de gode møtene med mennesker som gi oss en ny dimensjon på det forunderlige livet.

 Vi bor i et vakkert land med store muligheter til rekreasjon og naturopplevelse. Både for de med ekspedisjonsambisjoner, turgåere, og for de av oss som vil oppsøke friluftslivet en stakket ettermiddag med bålkos og solnedgang.

Poenget er å gjøre det.


Komme seg ut og «lukte på blomstene». Legg internett igjen hjemme og la telefonen innta plassen nederst i sekken, redusert til nødsentral.


Sunnhetsbladet samarbeider med både eventyrere og kreative friluftsfolk som med inspirerende ord og bilder bygger opp under lysten til å ta i bruk omgivelsene vi er bortskjemt med å ha så nær oss i landet vårt.
  

Vi vil alle ha rent drikkvann, giftfritt miljø, næringsrik mat og et rikt naturmangfold. Problemet er at vi er på vei i stikk motsatt retning, og attpåtil ser det ut til at vi har oss selv å takke.

 

Dessverre har vi i den rike delen av verden rigget oss til slik at vi føler oss utenfor den faktiske problematikken. I den posisjonen, altså i by og hus,  er det ofte for sent å gjøre noe med tingene når vi merker konsekvensene. Få av oss behøver å håndtere råvarer i vesentlige mengder eller har daglig nærkontakt med elg og hval. Vi er ikke «hands-on» når det gjelder tilstanden til kloden vi kaller hjemmet vårt.

Nå er det kommet så langt at fagfolks varsku har blitt til et unisont krav om handling. Politisk går det tregt, og igjen er det vi som enkeltforbruker som må sette dagsorden gjennom handlingene våre. For at det skal skje, trengs det kunnskap og innsikt.

Vi lover å gjøre vårt for å øke bevissthet og mane til handling. Bli med oss på dugnaden! Det blir ingen resultater uten deg.Kjøpesentre og matbutikkene bugner over av varer på hyller og i disk, og oftest velger vi fra øverste hylle uten å ofre opprinnelsen til produktet så mange tanker. I rettferdighetens navn er det heller ikke så enkelt, for i de fleste tilfeller er det du holder i hånden revet ettertrykkelig ut av sitt rette miljø i tillegg til å være godt maskert bak fargeglad emballasje.

Men hva om du visste mer?


 

Hva om ditt valg i butikkhyllene kunne gjøre slutt på unødig lidelse eller sørge for et renere og mer bærekraftig landbruk og en industri vi kan tåle å stå inne for?

Historien har vist oss at landbrukets og industriens jag etter større profitt har ført med seg etiske dilemma som det jevnt over vendes et blindt øye til. Dyr lider, arbeidere utnyttes på det groveste og produkter jukses med. Mye tyder på at det skjer i stadig større omfang. Å lete frem og sette fokus på kritikkverdig dyrehold, tvilsom produksjon og etisk problematiske sluttprodukt er Sunnhetsbladets bidrag til å styrke kunnskapen hos det mest effektive leddet i kjeden som kan stoppe uetisk fremferd: Forbrukeren. Eller med andre ord; du og jeg.

Er det ingen kjøpere, blir det ingen produksjon. Så enkelt. Og så vanskelig.

Et mer plantebasert kosthold reduserer dyrs lidelser, og er et etisk bedre veivalg. De vi deler planeten med, dyrene, fortjener et bedre liv enn det de får som offer for industriell kjøttproduksjon.