Er det sammenheng mellom mat og mental helse?

Det har i mange år vært publisert studier som ser ut til å vise at visse typer mat øker forekomsten av depresjon mens andre matvarer kan ha sammenheng med mindre depresjon eller et lysere sinnelag. Det er særlig typen fett i kosten som har vært i fokus


Resultatene fra denne forskningen tyder på at et kosthold som skaper en betennelsesreaksjon i kroppen, såkalte prooksydanter, påvirker stoffskiftet i hjernen.

Jo mer betennelse, jo større er forekomsten av depresjon 1 og tilskudd av omega-3 fettsyrer ser ut til å kunne minske depressive symptomer 2. Større epidemiologiske studier har rapportert at et typisk vestlig kosthold har negativ innvirkning på mental helse, inkludert depresjon og angst 2,3. På den annen side har andre studier vist at et Middelhavskosthold så vel som andre sunne kosthold ser ut til å ha sammenheng med lavere risiko for depresjon 4,5.

Omega-3 fett har en antioksyderende og betennel-sesdempende virkning i kroppen. Det gjelder både fiske-oljene og de kortere omega-3 fettstoffene fra plante-riket som vi blant annet finner i valnøtter. Studier viser at forholdet mellom omega-6 og omega-3 påvirker stoffskiftet i hjernen og et høyt inntak av omega-6 fett-syrer i forhold til omega-3 fettsyrer øker forekomsten av depresjon 6,7.

En annen type fett som har vært i søkelyset i de senere årene er såkalt transfett. Dette er planteoljer som er gjort faste ved en prosess som kalles hydrogenering eller herding. Slikt fett var tidligere typisk brukt i produksjonen av margarin og bakverk som for eksempel i kjeks, men bruken av transfett har gått kraftig ned de siste årene. Transfett øker risikoen for hjerte- og karsykdommer og høyt kolesterol. Transfett gir en betennelsesreaksjon i kroppen som igjen kan ha en skadelig virkning på mental helse. Kunnskap om effekten på mentalhelse og stemningsleie hos mennesker er imidlertid fortsatt mangelfull, og det er behov for mer forskning.

Dr. Patricia Ford og forskere i Adventiststudien (AHS-2) undersøkte om det er sammenheng mellom inntak av transfett og psykisk helse blant et utvalg på cirka 9000 av deltagerne i denne studien. Det ble stilt spørsmål om positive følelser (entusiasme, målbevissthet, inspirasjon, begeistring og oppmerksomhet) og negative følelser (redsel, frykt, negativt stress, nervøsitet, fortvilelse) og hvor sterkt de hadde opplevd disse følelsene i løpet av det siste året. Resultatene viste at de som spiste mindre transfett, rapporterte mer positive følelser, mens de som hadde et kosthold med høyere andel omega-6 fettsyrer i forhold til omega-3 fettsyrer, hadde færre positive følelser. Disse resultatene vedvarte også etter at andre faktorer (alder, kjønn, rase, utdannelse, kroppsmasseindeks eller BMI som er lik vekt/høyde ganger høyde, antall timer søvn, fysisk aktivitet, bruk av alkohol, type generelt kosthold og grad av Middelhavskost) som påvirker den emosjonelle helsen, var tatt i betraktning.

Disse funnene fra Adventiststudien er i tråd med flere av de andre undersøkelsene som viser en sammenheng mellom inntak av ulike typer fett og depresjon. Det kan derfor være nyttig å være klar over denne sammenhengen som er funnet i store befolkningsunder-søkelser. Imidlertid vil vi sterkt fraråde å forsøke å behandle depresjon, angst og lignende med en endring i kostholdet. Slike psykiske plager krever behandling av kompetent helsepersonell som kan bidra med både veiledning og medikamentell oppfølging.

 

Referanser 1. Beydoun MA, Fanelli Kuczmarski MT, Beydoun HA, et al. Associations of the ratios of n-3 to n-6 dietary fatty acids with longitudinal changes in depressive symptoms among US women. Am J epidemiol 2015;181:691-705. 2. Jacka FN, Pasco JA, Mykletun A et al. Association of Western and traditional diets with depression and anxiety in women. Am J Psychiatry 2010;167:305-11. 3. Jacka FN, Mykletun A, Berk M et al. The association between habitual dietary quality and the common mental disorders in community-dwelling adults: The Hordaland Health study. Psychosom Med 2011;73:483-90. 4. Graham Mazereeuw, Nathan Herrmann, Ana C. Andreazza et al. Oxidative stress predicts depressive symptom changes with omega-3 fatty acid treatment in coronary artery disease patients.5. Sanchez-Villegas A, Henriquez P, Bes-Rastrollo M, Doreste J. Mediterranean diet and depression. Pulic Health Nutr 2006; 9:1104-9. 6. Kiecolt-Glaser J, Belury M, Porter K, et al. Depressive symptoms, omega-6:omega-3 fatty acids and inflammation in older adults. Psychosom Med 2007;69:217-24. 7. Hibbeln JR, Salem N. Fish consumption and major depression. Am J clin Nutr 1998;62:1-9. 8. Patricia A Ford, Karen-Jaceldo-Siegl, Jerry W. Lee, Serena Tonstad. Trans fatty acid intake is related to emotional affect in the Adventist Health Study-2. Nutr res. 2016 June;36(6):509-517.