Hvit Jul – både ute og inne?


John Denver ble i sin tid kjent for de beste stemningsviser fra «Annies Song» og «Leaving on a Jetplane» til «Country Roads» og «Rocky Mountains High». Mindre kjent er kanskje julesangen hans: «Daddy, don’t get drunk for Christmas! I hate to see mother cry». Kanskje sang han om sin egen oppvekst – med både en drikkende far og en gråtende mor – også på juleaften.

TEKST: Per DeLange


Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

Far hadde kanskje de beste intensjoner med et moderat alkoholinntak, slik han så det. Han ønsket bare å heve julestemningen noen hakk. Men både mor og lille John opplevde situasjonen annerledes, slik han uttrykker det i resten av versene til denne visen.

 

Folkehelseinstituttet, FHI, har beregnet at rundt 90 000 barn bor i hjem med rusmisbruk.

PASSIV RUS

Folkehelseinstituttet, FHI, har beregnet at rundt 90 000 barn bor i hjem med rusmisbruk. Disse barna og andre pårørende finnes ikke i sykdoms- og dødsstatistikkene i forbindelse med rusmiddelbruk. Men de lider ofte under en livssituasjon som lett forsterkes i jule-dagene. Vinmonopolets omsetning dobles i julen sammenliknet med resten av året. I tillegg kommer økning i taxfree-salget og i ølomsetningen i dagligvarehandelen.

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» lyder en kampanje på det samme spørsmålet, signert den rusmiddelpolitiske organisasjonen AV-OG-TIL. Særlig barn, men også andre pårørende, merker rusmiddelinntaket langt tidligere i inntaket enn brukeren selv. Resultatet blir gjerne usikkerhet, bekymring og frykt – i en julesammenheng som skulle være det motsatte. 

I den siste rusmeldingen fra helsemyndighetene, «Se meg!», fokuseres det på pårørendes opplevelse av rusmiddelbruk. «Passiv drikking» er konseptet som presenteres. Vi kjenner uttrykket igjen fra tobakksrøykingens historie: «En røyk deler du med andre». Passiv røyking,  enten det skjer hjemme, i bilen eller på jobben er også helseskadelig. Den nye røykelovens far, Dagfinn Høybråten, konkluderte at dette ble det store argumentet i saken: At andres tobakksrøyking krever dobbelt så mange liv som biltrafikken, ble en vekker. Og vekkelsen ble så stor at også LO ved daværende leder Gerd Liv Valla ga sin støtte til loven. Passiv drikking er en videreføring av konseptet, selv om de pårørendes lidelse ikke telles i antall dødsfall, men i kvalitativ livsforringelse.

 

KARI RANDEN OG FLERE HVITE FELT

Foto: avogtil.no

Foto: avogtil.no

Hver fjerde nordmann synes andre foreldre har et dårlig forhold til alkohol. Nesten like mange synes at besteforeldre eller andre nære familiemedlemmers alkoholvaner er så dårlige at de beskriver dem som problematiske. Kari Randen, daglig leder i den rusmiddelpolitiske organisasjonen AV-OG-TIL, hjelper oss å forstå tallene og holdningene, fra presentasjoner og hjemmesider.

– Undersøkelsen Ipsos MMI utførte for AV-OG-TIL i desember 2012 viser for eksempel at 12 prosent av foreldre med barn under 18 år oppgir at de selv er blitt beruset i situasjoner der det ble drukket alkohol med barn til stede. Langt flere (19 prosent) sier at de oppfattet andre foreldre som beruset i slike situasjoner.

Det på tide å bryte tabuet rundt tema om drikking foran barn.
— Kari Randen

– Dette er overraskende høye tall. Det på tide å bryte tabuet rundt tema om drikking foran barn. Vi må snakke mer om dette. Det later til at de fleste av oss synes vi drikker akkurat passe, mens det er alle andre som har et problem.

– Dette sier meg at vi er en del blinde for egen drikking. Vi synes at andre kan ha et problem når det kommer til alkoholbruk sammen med barn, mens vi ikke liker å reflektere over egne vaner. Foreldre snakker om leggetider, sukkermengde og matbokser. Men det er nesten umulig å diskutere hva vi gjør med alkohol hjemme hos oss selv. 

– Vi i AV-OG-TIL har i tillegg til å fokusere på hvit julefeiring og annen hvit tid med barn og unge påpekt en rekke andre hvite felt: Rusmidler hører heller ikke med på jobben, i trafikken, på sjøen, i idretts- og friluftsliv, når en er gravid eller ved livskriser.

 

KNUT T. REINÅS OG RUSMIDDELDEBATTEN

Foto: Forbundet mot rusgift

Foto: Forbundet mot rusgift

Forbundet mot Rusgift, FMR, ble stiftet i 1904 med fokus på å kommunisere med studenter og fagpersoner i ulike fag. Etter hvert har man utvidet målgruppen til politikerne, behandlingssentre og folk flest, selv om de akademiske miljøene fortsatt står nærmest. For tiden er Knut og medarbeidere opptatt med å reise landet rundt for å sette rus-spørsmålet på dagsorden i ulike sammenhenger. Dette sa han da jeg hørte ham nylig:


Noen råd når det kommer til voksne, barn og alkohol:

· Tenk deg om før du er i situasjonen. Bruk alkovett. Bestem deg på forhånd om, eller eventuelt hvor mye du skal drikke.

· Sørg for å ha flest anledninger sammen med barn og ungdom uten alkohol.

· Finn praktiske løsninger som tar hensyn til barna. De trives best med edru voksne.

· Vil du allikevel drikke når du er sammen med barn, drikk mindre enn du pleier.

· Husk at barn merker endringen i voksnes oppførsel når de drikker, raskere enn det de voksne tror.

– Alkohol er på mange måter farligere enn cannabis, ikke minst fordi omsetning og forbruk er både lovlig og akseptert når det gjelder alkohol. Og selv om direkte markedsføring ikke er tillatt, står den indirekte markedsføringen desto sterkere, med vinspalter, vinlotterier, vinfestivaler og vinrepresentasjoner, samt industri- og jordbruksargumenter, i tillegg til drikkepresset i videregående skoler og i studentmiljøer, sa Reinås 


– Jeg er særlig takknemlig for Stortingsmelding nr 30, «Se Meg», hvor fokus ble satt på passiv drikking, hva et lite eller stort rusmiddelbruk gjør for dine nærmeste, slik som barn, ektefelle, resten av familien, venner og arbeidsfellesskap. Vi i FMR opplever det som vår hovedoppgave å sette disse temaene på dagsorden i politiske og faglige fora, foruten i hverdags-situasjonen hjemme, på jobb, i kulturelle sammenhenger og til tider i religiøse sammenhenger.

 

CECILIE WIDNES OG FOREBYGGINGSTRIANGELET

Foto: IOGT.no

Foto: IOGT.no

– Petter Nome i Bryggeriforeningen kommer stadig med sin konklusjon om at øl er kultur. Jeg og flere med meg sier at vi også trenger en motkultur. Jeg møter det for tiden i en del ungdomskulturer. De velger å holde seg rusfrie slik at de kan fungere desto bedre i livets utfordringer, og ikke minst på nettet! Skal man fungere godt, enten det gjelder chatting eller spill, må man være sober, sier hun.

Forebyggingstriangelet er rusforebygging i praksis og borger for et godt velferdssamfunn
— Cecilie Widnes

Cecilie er sosiolog og generalsekretær i den rusmiddelpolitiske organisasjonen IOGT. Hun er en aktiv pådriver for organisasjonens kampanje Hvit jul. Her samarbeides det også med barne- og ungdomsorganisasjonene Juba og Juvente. Hvite dager er et begrep som står for rusfrie dager, slik hun presenterte det ved en konferanse på Hell hotell utenfor Trondheim nylig.

– For å fremme vårt budskap om en hvit jul, fokuserer vi på tre vinkler i bildet av forebyggingstriangelet. Den første vinkelen dreier det seg om informasjon og opplæring både for barn, unge og voksne, innen kirke, politikk og annet samfunnsliv. Fakta må frem og ikke gjemmes bort i tradisjoner og markedsføringer. Dernest, som vinkel nr 2, trengs sosial mobilisering med normer og verdier, hvor vi tar til oss fakta. Endelig, som den siste vinkelen, trengs reguleringer, lover og systemer innen omsetning, skjenking og forbruk. Forebyggingstriangelet er rusforebygging i praksis og borger for et godt velferdssamfunn.

 

RUNE LARSEN OG SOLIDARITET

Foto: Wikipedia/commons

Foto: Wikipedia/commons

Solidaritet med de svakeste er helst mitt argument i denne debatten.
— Rune Larsen

– Jeg var ungdomsarbeider i flere år. Flere av de unge fortalte meg at de grudde seg til jul, for da pleide foreldrene deres å drikke seg mer eller mindre fulle. De ble ikke slemme, men de ble så annerledes at barna ofte ikke kjente dem igjen. Kunne de stole på dem lenger? De fleste foreldrene hadde et moderat inntak i egne øyne. Men det var nok til at de endret personligheten og skapte usikkerhet hos barna.

Rune Larsen, kjent sanger fra Bergen, fortalte om sine erfaringer i Arendal nylig, da han var invitert som taler ved et rusmiddelseminar i regi av DNT-Edru Livsstil. Hans fokus var ikke

helsemessige fordeler og ulemper ved mye eller lite alkoholinntak, men spørsmålet om solidaritet overfor hverandre.

– Solidaritet med de svakeste er helst mitt argument i denne debatten, enten det gjelder de pårørende og barna eller rusmiddelbrukeren selv. Jeg har mistet noen av mine beste venner ved at de to glassene etter hvert ble til flere. Ikke minst i musikkmiljøene er man utsatt. En av de beste gitaristene jeg kjente, gikk den veien. Evnen til gitarspill forsvant også før han døde for 16 år siden.  


Noen fakta om barn og alkohol

· Befolkningen viser stor støtte for at man bør være varsom med alkohol når man er sammen med barn og unge. Tre av fire voksne mener at man bør la være å drikke alkohol i samvær med barn.

· Hver fjerde nordmann synes andre foreldre har et dårlig forhold til alkohol. Nesten like mange synes at besteforeldre eller andre nære familiemedlemmers alkoholvaner er så dårlige at de beskriver dem som problematiske.

· Kvinner støtter alkoholfritt samvær i større grad enn menn, og det er også en tendens til at unge voksne og eldre er mer restriktive til alkoholbruk med barn til stede, enn personer mellom 25 og 50 år.

· De som er mest liberale til alkoholkonsum med barn til stede, finner man stort sett i byer og blant grupper med høy utdannelse og inntekt.

· 90 000 barn her i landet har minst en forelder som misbruker alkohol.

· Barn som blir spurt om å rapportere hvor mye foreldrene drikker, undervurderer forbruket.

· Alkoholbruk bagatelliseres ofte. Mange som i voksen alder oppsøker hjelpeapparatet på grunn av vansker på grunn av problemer i oppveksten, har foreldre som aldri har søkt hjelp for drikkingen sin.

– Det minste man kunne forvente er valgfrihet når man tilbys drikkevarer på fest eller i faglige fora, med studentfaddere eller på idrettsgalla. Å be om rusfritt oppleves ofte så unormalt at man ender opp med et entydig drikkepress. Ikke alle er så sterke som en ordfører i Bergen, jeg husker. Han fant seg ikke i å bli utsatt for drikkepress og påpekte at arrangøren hadde plikt til å tilby et rusfritt alternativ. 

– Forbilder og rollemodeller etterlyses i mange sammenhenger i dag, slik som i valg av utdannelse og arbeid, idrett og hobby, holdninger og engasjement. Som jeg ser problemene forbundet med bruk av rusmidler, opplever jeg at det å være en rusfri rollemodell gir livet mening også for meg.

 


God hvit jul!

Noen har allerede feiret hvit jul i flere år eller alltid. Erfaringene fra dem motiverer til mer hvit julefeiring.


NOEN NYTTIGE LINKER:

www.iogt.no

www.avogtil.no

www.hvitjul.no

www.actis.no

www.fmr.no

www.avhold.no

www.helseogavhold.no