Spennende forskning om helse og plantekosthold


Det diskuteres livlig rundt kjøkkenbordene i norske hjem og i media hva som er sunt og ikke sunt å spise. De fleste er vel enige om at for mye mat gjør at man legger på seg og dermed øker risikoen for å få diabetes. Men spiller kostholdet en rolle for helse generelt og for hvor lenge man lever?

Av Synnøve F. Knutsen,
professor ved School of Publich Health


Loma Linda University - hovedsete for AHS-2 studien

Loma Linda University - hovedsete for AHS-2 studien

En forskningsrapport fra en stor studie av adventister i USA og Canada ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet JAMA Internal Medicine1. De fulgte omkring 70 000 mennesker i flere år for å se om kostholdet spilte en rolle for dødelighet.

 

Ulike typer vegetarianere i undersøkelsen

Det er svært interessant å studere denne befolkningen fordi det er så stor variasjon i kostholdet, med en stor andel som ikke spiser kjøtt. Blant de som kaller seg vegetarianere, spiser noen kun plantebasert mat uten meieriprodukter og egg, såkalte veganere. Andre spiser plantemat sammen med meieriprodukter og egg, såkalte lacto-ovo-vegetarianere.  En tredje type vegetarianere spiser også fisk, men ikke kjøtt, kalt pesco-vegetarianere eller fiske-vegetarianere. Og tilslutt er det noen som spiser kjøtt sjelden, dvs. mindre enn en gang i uka. Omtrent halvparten av de som deltok i denne studien, var vegetarianere, mens resten spiste kjøtt en eller flere ganger i uken. 

 

Lavere dødelighet

I løpet av studien viste det seg at de som var vegetarianere,
i gjennomsnitt hadde cirka 12 prosent lavere total dødelighet sammenlignet med ikke-vegetarianerne. Ser man på de enkelte typer vegetarianere, var dødeligheten lavest blant veganere og fiske-vegetarianere. Andre studier har vist at de som lever vegetarisk, har lavere nivåer av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom2,3, lavere kroppsvekt4,5, mindre utvikling av diabetes6 og lavere blodtrykk2,3. Disse faktorene bidrar sikkert til den observerte lavere dødeligheten. Andre store studier har også vist at de som spiser større mengder rødt kjøtt, har høyere dødelighet7, 8, noe som støtter funnene fra denne studien.

Sammenligningsgruppene i denne artikkelen var basert på inntak av kjøtt. Selv om kjøttspising er av stor betydning, kan andre kostholdsmønstre være vel så viktige med tanke på helse og dødelighet. Derfor er vi allerede nå i gang med å se på effekten av det totale kostholdet ved å sammenligne grupper som har ulike typer kosthold, i forhold til både kjøtt, fisk, meieriprodukter, uraffinert og fiberrik mat, sukkerinntak og inntak av ulike typer fett. Det er mulig en slik inndeling, basert på hele kostholdet, vil vise seg å være bedre for vurdering av helseeffekt.

 

AHS-2 studien

Denne studien, kalt AHS-2, vil i de nærmeste årene utgi mange forskningsrapporter som omhandler sammenhengen mellom livsstil og helse. Den er finansiert av det amerikanske forsknings-rådet, National Institute of Health, og vi ser frem til å kunne rapportere mange interessante funn fra denne studien. 

 


REFERANSER: 1. Orlich MJ, Singh PS, Sabate J et al. JAMA Intern Med, 2013 2. Pettersen BJ, Anousheh R, Fan J, Jaceldo-Siegl K, Fraser GE. Vegetarian diets and blood pressure among white subjects: results from the Adventist Health Study-2 (AHS-2). Public Health Nutr. 2012;15(10):1909-1916. 3. Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Hypertension and blood pressure among meat eaters, fish eater, vegetarians and vegans in EPC-Oxford.  Public Health Nutr. 2002;(5)5:645-654. 4. Tonstad S, Butler TL, Yan R, Fraser GE. Type of vegetarian diet, body weight and prevalence of type 2 diabetes. Diabetes Care. 2009;32(5):791-796. 5. Spencer EA, Appleby PN, Davey GK, Key TJ. Diet and body mass index in 38000 EPIC-Oxford meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans. 
Int J Obes Relat Metab Disord. 2003;27(6):728-734 6. Tonstad S, Stewart K, Oda K, Batech M, Herring RP, Fraser GE. Vegetarian diets and incidence of diabetes in the Adventist Health Study/2. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2013;23(4):292/299. 7. Sinha R, Cross AJ, Graubard BI et al. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million people. Arch Intern Med. 2009;169(6):562-572. 8. Pan A, Sun Q,, Bernstein AM, et al. Red meat consumption and mortality: results from 2 prospective cohort studies.  Arch Intern Med. 2012;172(7):555-563.