Sunnhetsbladets røtter: Arven fra Dr. Kellogg.


 

Sommeren 1880 ble Dr. John H. Kellogg, overlege og hospitalsleder, og dessuten oppfinner av både Cornflakes og peanøttsmør, presentert for planene om å starte et helsetidsskrift i lille Norge. Det vekket engasjementet i filantropen som var engasjert i det meste innen folkehelse og medisin.

 

 

CORNFLAKES OG FOLKEHELSE:
“Toasted Corn Flakes” ble oppfunnet som en del av dietten ved Kelloggs sanatorie i Battle Creek, like ved Chicago. 

Kellogg var utgiver av et lignende blad i USA, og tanken lå i å benytte en del av stoffet herfra, samt å benytte seg av den berømte legens omfattende faglige assistanse. Med 120 blanke dollars i lommen og friskt pågangsmot ble rotasjonspresse innkjøpt og arbeidet påbegynt. I 1881 kom første nummer ut – godt mottatt i et marked sultent på informasjon rundt den viktige helsesaken. Fødselshjelpen fra dr. Kellogg ga full uttelling og Sunnhetsbladet ble fort et viktig organ i arbeidet med å spre kunnskap om helse og livsstil til det norske folket. Posisjonen til bladet ble ytterligere styrket gjennom engasjementet fra landets egen helseelite. Godt kjente helseprofiler med medisinsk bakgrunn stilte opp som trofaste redaktører og ga innholdet god faglig tyngde.

Nå, 134 år senere, er den seriøse helseinformasjonen fortsatt fundamentet vårt. Dessuten kan vi ydmykt konstatere at de meste moderne forskningsresultater stadig bekrefter at livsstilen som Sunnhetsbladet i store trekk har stått fjellstøtt på fra begynnelsen, er fordelaktig. Det kan være godt å ta med seg I et marked hvor helsetrender dukker opp og forsvinner i et forrykende tempo. Tiden har vist at du kan stole på originalen.

Vil du lese mer om hvordan det hele startet, og de første årene, kan du lese artikkelen som ble skrevet i anledning av 130 års jubileumet i 2011. Den finner du her.


Fra starten av var Sunnhetsbladet en kanal basert på moderne viten om helse og sunnhet. Den arven har vi tatt godt vare på. Hele veien.


Dr. John Harvey KelloggEnkelt. Men akk, så vanskelig...


 

Sunnhetsbladets 8 naturlige grunnprinsipper for et friskt og langt liv kan virke banalt simplistiske, men at de er enkle, gjør dem ikke mindre viktig. Dessuten ligger hemmeligheten i kombinasjonen av dem, og det er også slik at hvert enkelt punkt favner vidt og nye fasetter oppdages stadig gjennom forskning og ny kunnskap.

Disse naturlige prinsippene, og da altså spesielt kombinasjonen av dem, er reisverket i innholdet vårt. De utgjør, i all sin enkelhet og på mange vis, vår filosofiske ryggrad. Samtidig er Sunnhetsbladet opptatt av å holde øynene åpne og stadig på vakt for ny, viktig kunnskap som kan hjelpe leserne våre til et friskt, godt og langt liv. Mange av disse prinsippene finner du igjen også i forskningsarbeidet rundt "The blue zones project" – et spennende prosjekt hvor målet var å se etter likhetstrekk blant de folkegruppene i verden som lever lengst.  Det kan du lese mer om her.

 

Luft

Ren luft og frisk luft.
I dugelige mengder.

luft.png
Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_313196.jpg

Fysisk aktivitet

Selvskrevent, men tøft nok
å få til i en hektisk hverdag.

Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_431008.jpg

Kosthold

Avansert maskineri krever riktig "bensin" for høyest ytelse og lengst levetid.

Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_390735.jpg

Vann

Rett og slett. Rent – og nok av det. Både innvendig og utvortes.

vann.png
Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_340671.jpg

Sollys

Forskning viser stadig nye sider av hvor viktig det naturlige lyset er for kropp og sinn.

Sollys.png
Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_531336.jpg

Hvile

Energiens opphav og grunnstenen til god helse.

Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_522291.jpg

Rusfrihet

Optimalt sett er vi best uten, såvel psykisk som fysisk.

Stocksy_txp0e23d546qyP000_Medium_80069.jpg

Relasjoner

Relasjonenes betydning for trivsel og lykke er en viktig bestanddel for en god helse

Stocksy_txp0577ae88y0K000_Medium_340268.jpg


 

Bidragsytere med fingrene på tastaturet og sans for sunn kvalitet

Sunnhetsbladet er ikke akkurat størst på å knytte til seg kjente fjes for å formidle lettbente versjoner av de siste helsetrendene og diettene. Vi liker heller å gi spalteplass til solide fagfolk og pleie kontakten med både erfarne og nye, spennende profiler som kan gi oss ekte varer og gode historier. Det håper vi også gjenspeiler seg i innholdet vårt. Her er noen av de som bidrar jevnlig ved siden av en strøm av stadig nye, spennende mennesker som vi møter underveis.


 
 

Per deLange | Redaktør
Doktorgrad i folkehelse

Per er faglig ansvarlig redaktør for Sunnhetsbladet. Hans faglige bakgrunn er hentet fra Loma Linda University i California, hvor han fullførte sin utdannelse i folkehelse og ernæringsfysiologi med en mastersgrad i helsevitenskaplige fag i 1982 og en doktorgrad i folkehelse i 1984. Siden har han vært engasjert i folkehelsefeltet innen organisasjoner, offentlig helsestell og klinisk arbeid og har et stort nettverk innenfor helse- og rusproblematikk.

 

Svanhild Stølen | Redaktør
Mastergrad i folkehelse

Svanhild har en master i folkehelse fra Gøteborg og arbeider iherdig som redaktør for Sunnhetsbladet. Hun har bred kontaktflate som holder henne oppdatert innen faget og er levende opptatt av å formidle kunnskap om helse, både mellom bladets permer, i samarbeid med f.eks frisklivssentraler og innen forebyggende og behandlende tiltak. Det grønne kjøkkenet står høyt i kurs hos Svanhild som jevnlig arrangerer foredrag og seminarer, holder vegetariske matlagningskurs, og liker å dyrke sin egen mat. 

 

Synnøve Fønnebø Knutsen
Professor i epidemologi og forebyggende medisin

Synnøve har jobbet i mer enn 35 år  med forskning  på sammenhengen mellom livsstil og helse, først i Tromsø Undersøkelsen ved Universitetet i Tromsø.  De siste 20 år har hun forsket på livsstil og helse blant Adventister i USA gjennom den store Adventist-undersøkelsen som er finansiert fra det amerikanske forskningsrådet, the National Institute of Health. Studien ser spesielt på sammenhengen mellom kosthold og mosjon i forhold til total dødelighet, utvikling av kreft, diabetes, beinhelse og hjerte- og karsykdommer.
 

Aleksander Myklebust
Fotojournalist og forfatter

Tross sin unge alder, seiler Alexander opp som en av de mest spennende nye profilene innen natur- og friluftslivreportasje. Et hundretalls artikler i aviser og magasiner og vel fortjente utmerkelser i nasjonale og internasjonale fotokonkurranser er beviset for det. Blant annet har han nådd opp i ”Wildlife photograper of the year”, ofte kalt naturfotografenes ”Oscar”. Alexanders hjerte banker sterkt for det biologiske mangfoldet og ser seg selv som en stemme i kampen for å ta vare på naturens rikdom. Dessuten har den unge eventyreren tanker om tilstedeværelse og det gode livet som vi gjerne vier spalteplass i bladet vårt.

Tom Schandy
Fotograf, forfatter og redaktør av Natur&Foto

Vi er stolte av å kunne si at Tom har vært fast leverandør til Sunnhetsbladet i en årrekke med tema fra alle verdens hjørner. Som naturfotograf er han av internasjonalt format. I 2009 gikk han helt til topps i “Wildlife photographer of the year”, verdens største naturfotokonkurranse, som han senere også har vært med å dømme. Han har et 20 talls bøker bak seg, to av dem premiert med WWF Sverige Pandabokpris, og i all hans formidling er naturvern et viktig og ektefølt gjennomgangstema.


Kontakt oss!

Har du forslag eller innspill til nyttig stoff eller kanskje noen spennende mennesker vi kan intervjue? Vi tar villig i mot tips. Vi tåler også godt kritikk og vil gjerne ha konstruktive tilbakemeldinger. Bruk skjemaet ved siden av til å sende oss en melding, så hører du fra oss ved første anledning.

Navn *
Navn